جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

کنترل و مدیریت پروژه

چرا کنترل و مدیریت پروژه الزامی است؟

به دلیل اینکه انجام هر یک از پروژه های سازمان نیازمند صرف زمان و بودجه محدودی هستند، لازم است تا سازمان در این راستا به طور هوشمندانه گام بردارد. برای این منظور، کنترل و مدیریت پروژه امری بسیار مهم است و تا پایان یافتن پروژه به طور دوره ای تکرار می شود.

منظور از کنترل و مدیریت پروژه چیست؟

منظور از کنترل و مدیریت پروژه فرآیندی است که طی آن به سوالات زیر پاسخ داده می شود:

  • آیا اکنون پروژه در مرحله ای است که باید باشد؟
  • در مسیر پیش رو چه عواملی بر روی روند انجام پروژه تاثیر می گذارد؟
  • با در پیش گرفتن مسیر فعلی، پروژه به جایی که تعهد شده است خواهد رسید؟

 

برای اینکه بتوان به پرسش های ذکر شده پاسخ داد، لازم است تا ابزارهای دقیقی برای این منظور مورد استفاده قرار گیرد.

با استفاده از این ابزارها انحرافات احتمالی که در روند اجرایی پروژه ممکن است پیش آید، از جمله انحرافات در برنامه ی زمانی، بودجه، ریسک و کیفیت از پیش تعیین شده را می توان ارزیابی کرد و براساس نتایجی که بدست می آید، تصمیم گرفت که آیا روند فعلی نیاز به اصلاح دارد یا خیر.

کنترل و مدیریت پروژه چگونه انجام می شود؟

برای کنترل و مدیریت پروژه لازم است تا پنج مرحله انجام شود:

مرحله اول: تعیین متغیرها

در ابتدا لازم است به طور واضح مشخص شود که در طول پروژه، چه متغیرهایی و در چه دوره ی زمانی قرار است اندازه گیری شوند.

برای تعیین یک برنامه ی اولیه جهت انجام بازرسی ها و اندازه گیری ها لازم است تا مواردی از جمله هزینه های اندازه گیری، سیاست های سازمان، جزئیات فنی، خواست مدیران، مهلت نهایی انجام کار و همچنین وظیفه ی هر یک از افراد در نظر گرفته شود.

مرحله دوم: بررسی پروژه

با استفاده از برنامه ی تهیه شده در مرحله ی قبل، روند اجرای پروژه مورد بررسی قرار گیرد تا مشخص گردد که پروژه تا چه اندازه با برنامه ریزی انجام شده فاصله دارد.

نتیجه ی این مرحله از کنترل و مدیریت پروژه، عبارت است از:

  1. زمان، بودجه، منابع مصرف شده و میزان پیشرفت پروژه و کارهایی که تا به اینجا انجام شده است.
  2. تغییرات غیرقابل پیش بینی که در بودجه، زمان و مقیاس پروژه رخ داده است.

مرحله سوم: تهیه ی گزارش

در این مرحله از کنترل و مدیریت پروژه، لازم است تا در فواصل زمانی مشخص،به طور مختصر و مفید گزارش هایی تهیه شود.

مرحله چهارم: تحلیل گزارش

این مرحله از کنترل  و مدیریت پروژه مشخص می کند که آیا لازم است تا در روند اجرایی پروژه اصلاحاتی صورت گیرد یا خیر.

مرحله پنجم: اقدامات لازم

به منظور بهبود روند اجرای پروژه می توان اقدامات لازم را انجام داد. به عنوان مثال، یکی از این اقدامات می تواند بهبود برنامه ریزی های قبلی باشد.

بالا