FORGOT YOUR DETAILS?

ایجاد حساب کاربری

باشگاه و پرتال مشتریان

چرا برای کسب و کار خود باشگاه مشتریان راه اندازی کنید؟

چرخ رونق کسب و کار در هر نوع تجارتی، مشتری است. در صورتیکه ارتباط با مشتریان به خوبی و به طور مطلوب صورت گیرد، موجب جلب رضایت و وفاداری آنها به برند خواهد شد و نتیجه ای که حاصل می گردد، حفظ مشتریان فعلی خواهد بود.

علاوه بر این، بدیهی است که زمانی که مشتریان از محصولات و خدمات رضایت خاطر داشته باشند، برند را تبلیغ کرده و باعث جذب مشتریان جدید می شوند.

براین اساس، سازمان ها نسبت به مشتریان وفادار خود توجه بیشتری نشان می دهند و برای ایشان امتیازات اقتصادی مختلفی در نظر می گیرند تا از این طریق آنها را نسبت به خرید بیشتر ترغیب نمایند.

چرا باشگاه مشتریان؟

راه اندازی باشگاه و پرتال مشتریان برای کسب و کار می تواند به عنوان یک برگ برنده عمل کند. به این صورت که مشتریان بالفعل به مشتریان همیشگی و وفادار تبدیل می شوند. از این جهت رقبا به راحتی قادر نیستند تا این مشتریان را به برند خود جذب کنند.

باشگاه مشتریان

جلب وفاداری مشتریان از طریق باشگاه مشتریان، چگونه؟

برای اینکه بتوان به بهترین وجه خدمات و محصولات را به مشتریان ارائه کرد، لازم است تا رفتار ایشان را تحلیل کرده و براساس آن تدابیری اندیشیده شود.

باشگاه مشتریان با تحلیل رفتار هر مشتری، به وی امتیاز می دهد و براساس امتیازهایی که کسب نموده است، برای مشتری پاداش در نظر می گیرد. این شیوه موجب می شود تا مشتری، به تدریج رفتار وفادارنه ای بروز دهد.

لازم است توجه شود که در صورتیکه مشتریان به صورت نامنظم و نامتناوب از خدمات و محصولات استفاده می کنند، راه اندازی باشگاه مشتریان چندان مناسب نخواهد بود.

معرفی انواع باشگاه مشتریان

با توجه به اینکه باشگاه مشتریان بر روی چه مشتریانی متمرکز می باشد، به صورت زیر قابل دسته بندی می باشد:

  1. باشگاه مشتریان باز

باشگاه مشتریان باز (Open Club) علاوه بر توجه به مشتریان فعلی، بر روی جذب مشتریان جدید متمرکز است و امکان عضویت اعضای جدید را فراهم می کند. از این طریق، مشتریان با عضو شدن در این باشگاه از یکسری امتیازات بهره مند خواهند شد.

  1. باشگاه مشتریان بسته

باشگاه مشتریان بسته یا Limited Club فقط بر روی مشتریان همیشگی متمرکز است و استفاده از خدمات و امتیازات این نوع باشگاه محدود به مشتریان بالفعل خواهد بود.

نکاتی که قبل از راه اندازی باشگاه مشتریان، نباید فراموش کنید

داشتن بازخورد از راه اندازی باشگاه مشتریان، به دو عامل اطلاع از وجود باشگاه مشتریان و مزایایی که به همراه دارد بستگی دارد.

بنابراین، لازم است قبل از راه اندازی باشگاه مشتریان نسبت به روش های معرفی باشگاه و پرتال مشتریان تدابیر لازم انجام شود و پس از آن، برای داشتن بازخورد خوب،  عادت های خرید هر مشتری مورد بررسی قرار گیرد و سود آورترین مشتریان که در سود سازمان تاثیر زیادی داشتند، شناسایی شوند.

در این صورت می توان برای برآورده کردن نیاز این دسته از مشتریان به طور موثر برنامه ریزی نمود و از این طریق وفاداری ایشان را بدست آورد.

برای راه اندازی باشگاه مشتریان چه مسیری در پیش دارید؟

به منظور راه اندازی باشگاه مشتریان لازم است تا مسیر زیر طی شود:

  1. تعیین هدف
  2. تعیین گروه های هدف
  3. تعیین منافع سازمان و مشتری
  4. تعیین حق عضویت (در صورت لزوم)، تعیین مسئولیت های اعضای باشگاه مشتریان، در نظر گرفتن مخارج باشگاه و پرتال مشتریان
  5. ایجاد سیستم ارتباطی برای مشتریان
  6. ارتباط بین باشگاه مشتریان و سازمان
  7. ایجاد پایگاه اطلاعاتی از مشتریان و تکمیل آن
بالا