جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

دوره های آموزشی crm

دوره آموزشی crm شرکت شبکه پرداز تندیس آریا شامل چه مباحثی می باشد؟

شرکت شبکه پرداز تندیس آریا با برگزاری دوره های آموزشی crm گامی در جهت ارتقا سطح دانش و کارایی مدیران، افزایش توانمندی پرسنل و ارتقا سرمایه های فکری برداشته است.

از این جهت، مباحثی که در دوره های آموزشی crm مورد توجه قرار گرفته است تمامی مباحث سطح مقدماتی و سطح پیشرفته را شامل می گردد.

مباحثی که در این دوره آموزشی مورد توجه قرار گرفته است، عبارت است از:

مباحث مقدماتی

مباحث پیشرفته

زيرسيستم هاي اصلي كارتابل ها

موجوديت ها

فرآيند بازاريابي و فروش نقش هاي ارتباطي فيلدها
فرآيند خدمات گروه هاي منابع روابط
كاربران تجهيزات و تسهيلات فرم ها
نقش هاي امنيتي سال مالي نماهاي سيستمي
موضوعات كاري خدمت ها ورود و صدور برچسب ها در ترجمه ها
اطلاعيه ها ارزها موبايل
تعطيلات كاري رويدادهاي سيستم قالب ها
قالب هاي پيش فرض مديريت اسناد گردش كارها
واحدهاي كاري رويدادنگاري نقش هاي ارتباطي
بروشور محصولات يافتن تكراري ها قوانين كسب و كار
تيم ها اهداف فرآيندهاي كسب و كار
تنظيمات سيستم شاخص هاي هدف فرآيندها
شماره گذاري خودكار پرس وجوها محاوره
مديريت داده ها نماها و چارت ها پروفايل هاي امنيتي فيلدها
مقالات سلسله مراتب امنيت
داشبوردهاي سازماني تعريف توافقات سطح خدمات
بالا